Inne

Czy wzrost siły maksymalnej poprawi wyniki w kolarstwie?

CZY WZROST SIŁY MAKSYMALNEJ POPRAWI WYNIKI W KOLARSTWIE?

Większość artykułów, które publikuje są napisane w oparciu o własne doświadczenie w pracy z zawodnikami na różnym poziomie zaawansowania uprawiających wiele dyscyplin sportu.

Na przestrzeni ostatnich kilku lata w mojej praktyce trenerskiej wielokrotnie miałem okazję zweryfikować najnowsze doniesienia naukowe w konfrontacji z rzeczywistością.

Wielokrotnie zdarzało się, że teoria uznawana za powszechną prawdę rozbiegała się znacząco z praktyką i zwyczajnie się nie sprawdzała.

Niniejszy artykuł piszę tylko i wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia i swoje obserwacje z pominięciem teorii, badań naukowych i panujących trendów.

⁉️ Czy wzrost siły maksymalnej poprawi wytrzymałość i wzrost mocy u zawodnika trenującego kolarstwo?

⁉️ Czy wzrost siły maksymalnej o ponad 100% wpłynie pozytywnie na wynik testu kolarskiego?

⁉️ Czy wzrost siły maksymalnej przełoży się na jakiekolwiek parametry wysiłkowe?

Odpowiedź brzmi: NIE‼️

OPIS PRZYPADKU

W jednym z poprzednich artykułów pisałem o zawodniku, który zgłosił się do mnie na początku września w celu rozpoczęcia przygotowania siłowego do sezonu kolarskiego.

➡️http://treningzawodowca.pl/trening-silowy-w-kolarstwie/

Remigiusz od kilkunastu lat uprawia kolarstwo na poziomie półprofesjonalnym (kolarstwo nie jest jego źródłem dochodu, ale przygotowuje się profesjonalnie do wyścigów). Ma za sobą liczne starty – głównie na dystansach ultra.

Z Remkiem przepracowaliśmy siłowo łącznie 20 tygodni. Trenowaliśmy 2 razy w tygodniu, a okres ten podzielony był na 2 etapy:

ETAP 1 Wstępna adaptacja.
ETAP 2 Budowanie siły maksymalnej.

Na początku i na końcu mezocyklu zawodnik wykonywał test siły maksymalnej- 1RM.

➡️ Wynik testu siły maksymalnej w pierwszym tygodniu:

1. Wyciskanie płasko- 35kg
2. Przysiad- 45kg
3. Martwy ciąg- 60kg

🔴 Łączny wynik w 3 testach- 140 kg

➡️ Wynik testu siły maksymalnej w ostatnim tygodniu:

1. Wyciskanie płasko- 55 kg
2. Przysiad- 130 kg
3. Martwy ciąg – 125 kg

🔴 Łączny wynik w 3 testach- 310 kg
Wzrost siły mięśniowej po 20 tygodniach treningu – 121%

Remek po okresie 20 tygodni treningu siłowego zwiększył poziom siły maksymalnej o ponad 100%.‼️

W teorii trenerskiej istnieje pogląd, że wzrost siły maksymalnej zawodnika przełoży się bezpośrednie na wzrost generowanej mocy w treningu kolarskim. Skoro zawodnik jest silniejszy to znaczy, że będzie mocniej pedałować. Czy oby na pewno?

BADANIA WYDOLNOŚCIOWE

Oprócz testu 1 RM zawodnik wykonał badania wydolnościowe na początku i na końcu okresu budowania siły.

Zgodnie z teorią, skoro siła mięśniowa wzrosła, to w konsekwencji powinniśmy oczekiwać lepszych wyników badań, a już na pewno wzrost mocy maksymalnej.

Test był wykonywany na ergometrze rowerowym, obciążenie było zwiększane stopniowo aż do momentu odmowy kontynuacji wysiłku przez zawodnika.

Wyniki badań:

➡️ Maksymalny czas testu:
Test 1. 31’10”
Test 2. 31’40”
🔴 Poprawa wyniku o 30 sekund -1,5%

➡️Obciążenie krańcowe
Test 1. 320 Wat
Test 2. 320 Wat
🔴 Brak poprawy wyniku.

➡️ Moc maksymalna
Test 1. 309 Wat
Test 2. 311 Wat
🔴 Poprawa wyniku o 0,5 %- wielkość marginalna.

Wyniki badań wydolnościowych jednoznacznie wskazują braku przełożenia dużego wzrostu siły mięśniowej (121%) w odniesieniu do poprawy wyników wytrzymałościowych czy zdolności do generowania większej mocy.

Wniosek jest jeden- wzrost maksymalnej siły mięśniowej nie przełożył się na poprawę wytrzymałości zawodnika uprawiającego kolarstwo. Nie przełoży się również na wzrost mocy, jaką jest w stanie wygenerować w dłuższym odcinku czasu.

Pozostaje zatem pytanie:

CZY JEST SENS ROZWIJAĆ SIŁĘ MIĘŚNIOWĄ U ZAWODNIKA TRENUJĄCEGO WYTRZYMAŁOŚCIOWO?

Odpowiedź brzmi: tak‼️

Kluczowym rodzajem siły mięśniowej w kolarstwie nie jest siła maksymalna, lecz moc i wytrzymałość siłowa. Jednak obie zdolności są zależne od siły maksymalnej. Im wyższy poziom siły maksymalnej, tym większy potencjał do generowania mocy i wytrzymałości.

Zatem budowanie siły maksymalnej u Remka traktuje jako fundament i punkt wyjścia do dalszego najważniejszego etapu pracy – okresu przygotowawczego i BPS-u.

Na tym etapie przygotowań nie liczyłem na poprawę parametrów wytrzymałościowych, a wyniki badań wydolnościowych tylko potwierdził moje spostrzeżenia.

Przez kolejne 6 miesięcy aż do głównego startu będziemy pracować z Remkiem nad mocą i wytrzymałością siłową. Dopiero wówczas liczymy na poprawę wyników w badaniach wydolnościowych, co przełożyć się powinno na wyższą moc generowaną podczas wyścigu a tym samym lepszy czas na mecie.

Jaki będzie efekt końcowy, jak poprawią się wyniki Remka? Będziemy was informować na bieżąco.

PODSUMOWANIE

Moje doświadczenie, obserwacje i testy, które przeprowadzam wskazują jednoznacznie, że wzrost maksymalnej siły mięśniowej nie spowoduje, że zawodnik będzie bardziej wytrzymały. Nie może tak się stać, albowiem adaptacja do wysiłków krótkich i maksymalnych jest zupełnie inna niż w przypadku wysiłków wytrzymałościowych.

Tym niemniej jednak dobrze zaprojektowany trening siłowy w ujęciu rocznym, w którym po okresie budowania siły maksymalnej przechodzi się płynnie do pracy nad mocą, a następnie wytrzymałością siłową wpłynie pozytywnie na wytrzymałość zawodnika i poprawienie jego wyników w rywalizacji sportowej.

Tak jak pisałem w poprzednim artykule, jestem zwolennikiem wprowadzania treningu siłowego w każdej dyscyplinie sportu, tym niemniej jednak należy odpowiednio zaprogramować taki trening, stosując odpowiednie narzędzia, metody i ćwiczenia, które w dłuższej perspektywie przyniosą korzyści nie tylko dla wyniku sportowego, ale również dla zdrowia samego zawodnika.

Dorian Łomża

Dorian Łomża

Trener przygotowania motorycznego, trener personalny, instruktor kulturystyki i lekkiej atletyki